Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Gate Apps Oy

Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo

+358 10 321 1200

info@gate-apps.com

2. Rekisterin nimi

Tulityölupa.fi:n henkilörekisteri

3. Rekisteröidyt

Rekisteri koostuu asiakasyrityksistä, joissa rekisteröidyt jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

 • Tulityölupa.fi -palveluun rekisteröityneet käyttäjät (myöntävät tulityölupia)
 • Henkilöt, jotka myöntäjä on määritellyt tulityön tekijöiksi, vartijoiksi tai jälkivartijoiksi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on mobiiliautentikointipalvelun tietojen ylläpitäminen ja käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta. Rekisteriä voidaan käyttää myös autentikointipalvelun toimintaan ja käyttöön liittyvien ongelmien selvittämiseen sekä tulityölupien myöntämistä varten.

Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Rekisteröity Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Tulityölupa.fi palveluun rekisteröityneet käyttäjät (myöntävät tulityölupia) Tietojen ylläpitäminen ja käyttöoikeuksien hallinta Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve (käyttäjänhallinta)
Henkilöt, jotka myöntäjä on määritellyt tulityön tekijöiksi, vartijoiksi tai jälkivartioijaksi Hallinnoidaan tulityöluvan tekijöitä, vartijoita ja jälkivartijoita Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tiedot automaattisesta päätöksenteosta ja käsittelyyn liittyvästä logiikasta: Gate Apps ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5. Mitä tietoja Rekisteriin tallennetaan

Tiedot Tulityöluvan rekisteröidyt käyttäjät Tulityön tekijät/vartijat ym. Käyttötarkoitus
Etu- ja sukunimi x x Yksilöinti
Sähköpostiosoite x x Käyttäjätunnus, yhteydenpito
Puhelinnumero x x Yhteydenpito
Yrityksen nimi x x Yksilöinti
Tiedot edellisestä kirjautumisesta x   Palvelun laadunvalvonta
Tulityökortin numero x x Oikeus tehdä tulitöitä tai myöntää tulityölupia
Tulityökortin voimassaoloaika x x Oikeus tehdä tulitöitä tai myöntää tulityölupia
Gate-ID x   Yksilöinti
Lupalista x   Palvelun laadunvalvonta ja käyttäjän käyttökokemus
Lähetyslista (lista lähetetyistä luvista) x   Palvelun laadunvalvonta

 

6. Tietojen säilytys 

Käyttäjätili (Tulityöluvan rekisteröidyt käyttäjät) poistuu (muuttuu anonyymiksi) 24kuukauden jälkeen, jos tiliä ei ole käytetty.

Tulityön tekijän/vartijan/jälkivartijan tiedot anonymisoidaan 24 kuukauden jälkeen, kun tulityön tekijällä/vartijalla/jälkivartijalla ei ole tapahtumia edellisen 24 kuukauden jälkeen.

7. Miten tietoja kerätään

Tulityölupa.fi palveluun rekisteröityneet käyttäjät: Rekisteröidyn omasta ilmoituksesta

Henkilöt, jotka myöntäjä on määritellyt tulityön tekijöiksi, vartijoiksi tai jälkivartioijaksi: Tiedot lisätään rekisteriin rekisteröityneen käyttäjän toimesta luvan myöntämisen yhteydessä. Tietojen kerääminen perustuu oikeutettuun etuun ja tieto rekisteriin lisäämisestä annetaan tiedoksi tulityön tekijälle/vartijalle/jälkivartijalle luvan myöntämisen yhteydessä.

8. Tietosuoja ja siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään ja käsitellään EU/ETA:n alueella. Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle, ellei se ole Gate Apps Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin pääkäyttöoikeudet on rajattu valtuutetuille käyttäjille, jotka työnsä puolesta tietoja tarvitsevat. Rekisteröityjen käyttäjien käyttöoikeudet on rajattu yrityskohtaisesti.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa yleisöltä suljetuissa lukituissa tiloissa. Tietojen käsittelyssä huomioidaan lain edellyttämä vaitiolovelvollisuus.

10. Tietojen luovutukset

Rekisterin sisältämiä anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa erillisen sopimuksen perusteella 3. osapuolille tilastointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisten määräyksestä, avun pyynnöstä tai henkilön turvallisuuspätevyyttä koskevan voimassaolotiedon varmistamiseen.

Palvelun tarjontaan osallistuvat kumppanimme ja alihankkijamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä, jotka on ilmoitettu Palvelun tuottajan sopimusehdoissa.

 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
 • Suomen Palopäällystöliitto
 • VM IT Oy
 • Valtti Kumppanit Oy

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • Tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • Ilmoittaa virheellisestä tai vanhentuneesta tiedosta ja pyytää tiedon oikaisua
 • Vastustaa käsittelyä, mikäli koet, että tietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 • Tulla unohdetuksi rekisteristä, mikäli rekisteröidyn tiedon säilytykselle ei ole lakisääteistä perustetta. Pyynnöt tulee tehdä Yhteystiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen.
 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet, että tietojasi käsitellessä rikotaan tietosuojalainsäädäntö